Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Είναι έγκυρος ο Α.Φ.Μ.;

Έλεγχος Εγκυρότητας Α.Φ.Μ.

Α.Φ.Μ.:

Print This Page Print This Page

Εκπόνηση Μελετών – Επενδυτικά Προγράμματα

– Κάθε επιχείρηση έχει σαν κύριο στόχο της να επιτύχει να αναπτυχθεί και να αναβαθμίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με το μικρότερο δυνατόν κόστος. Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης, δεδομένου ότι επιδοτούν μια πλειάδα υποδομών και υπηρεσιών, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

– Είναι φανερό λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να στραφούν σε αυτές τις χρηματοδοτικές λύσεις, λύσεις που έχουν πλέον τόση μεγάλη ποικιλία ώστε να εξυπηρετούν όλα τα είδη των επιχειρήσεων και βέβαια όλα τα είδη των αναγκών τους.

– Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και συγκεκριμένα: business-school

  • Συγκεντρώνει και ελέγχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εκπονεί και υποβάλλει επενδυτικό – επιχειρηματικό σχέδιο στην αρμόδια εποπτεύουσα υπηρεσία.
  • Παρακολουθεί την πορεία αξιολόγησης της πρότασης και ενημερώνει τον πελάτη για την πορεία της.
  • Μετά την έγκριση της πρότασης, παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και ενημερώνει για τυχόν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου αναλαμβάνοντας άμεσα την επίλυσή τους.

– Δείτε εδώ τα τρέχοντα Επενδυτικά Προγράμματα