Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Είναι έγκυρος ο Α.Φ.Μ.;

Έλεγχος Εγκυρότητας Α.Φ.Μ.

Α.Φ.Μ.:

Print This Page Print This Page

Υπηρεσίες Οικονομικού Συμβούλου

– Το γραφείο «Μπερμπέρογλου» με σύμμαχο την δημιουργική εμπειρία που έχει αποκτήσει από το 1982 είναι σε θέση να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις εντάσσοντας και εδραιώνοντας αυτές σωστά στην αγορά, προσφέροντάς τους ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκειά τους.

– Η έννοια του “οικονομικού συμβούλου” είναι να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της επιχείρησης προκειμένου να καταλήξουμε σε μία διάγνωση πιθανών προβλημάτων και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για βελτίωση της λειτουργίας και της κερδοφορίας της. Με βάση αυτήν την διάγνωση προτείνονται διορθωτικές ενέργειες προκειμένου η επιχείρηση να βελτιώσει τις εσωτερικές της λειτουργίες καθώς και την οικονομική της απόδοση.marketing

– Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση μπορεί να έχει μία καθαρή εικόνα της κατάστασής της και να εφαρμόσει τελικώς το κατάλληλο πλάνο οικονομικής ανάπτυξης.

– Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε επιχείρηση είναι μοναδική κι εμείς την αντιμετωπίζουμε σαν ξεχωριστό οργανισμό δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, διαμορφωμένο στις απαιτήσεις της.