Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Είναι έγκυρος ο Α.Φ.Μ.;

Έλεγχος Εγκυρότητας Α.Φ.Μ.

Α.Φ.Μ.:

Print This Page Print This Page

-να λάβω έγκυρη φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση

Στη σελίδα των Πληροφοριακών Συστημάτων http://www.gsis.gr. επιλέξτε “On line Υπηρεσίες” έπειτα “Υπηρεσίες προς τους Πολίτες” και από εκεί “Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας” , αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της υπηρεσίας, ή “Εγγραφή νέου χρήστη” , αν δεν είστε εγγεγραμμένος, προκειμένου να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης.

Μπορείτε επίσης να λάβετε έγκυρη Φορολογική Ενημερότητα με fax από οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας TAXISphone. Μέσω της ίδιας υπηρεσίας μπορείτε να εξυπηρετηθείτε στους πιστοποιημένους φορείς με τους οποίους συναλλάσσεστε (Τράπεζες, Συμβολαιογράφοι και Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας και Ο.Τ.Α.) οι οποίοι μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν Φορολογική Ενημερότητα για λογαριασμό σας.