- «Μπερμπέρογλου» – Business Services – Λογιστικά Φοροτεχνικά – Εργατικά Ασφαλιστικά – Στεγαστικά Επαγγελματικά Δάνεια – Εκπόνηση Μελετών – Επενδυτικά Προγράμματα – Υπηρεσίες Οικονομικού Συμβούλου | Λογιστικά Ξάνθη | Λογιστικό Γραφείο Ξάνθη - http://www.berberoglou.gr -

Άνοιξε η Eφαρμογή στο TAXIS για το Eπίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης

Στις 9.000 ανήλθαν οι αιτήσεις για τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης μέσα στις τρεις πρώτες ώρες λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής στο TAXIS.

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια χορήγησης και αφορά αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, που πραγματοποιούνται από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 30 Απριλίου κάθε έτους.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους.

Ποσό που ισούται με το 25% του συνολικού δικαιούμενου ποσού του επιδόματος θέρμανσης, προκαταβάλλεται άπαξ ανά περίοδο χορήγησης, κατ’ επιλογή του δικαιούχου, που αποτυπώνεται στην αίτησή του.