Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Είναι έγκυρος ο Α.Φ.Μ.;

Έλεγχος Εγκυρότητας Α.Φ.Μ.

Α.Φ.Μ.:

Print This Page Print This Page

Ασφαλιστικά Ταμεία

– ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ

http://www.oaee.icop-11.net.gr/index.asp

– ΙΚΑ

http://www.ika.gr/gr/home.cfm

– ΤΑΝΠΥ

http://www.tanpy.gr/main_p.html

– ΤΣΜΕΔΕ

http://www.tsmede.gr/

ΟΓΑ

http://www.oga.gr/index.php

Επιχειρησιακά Προγράμματα

– Ανταγωνιστικότητα

http://www.antagonistikotita.gr/

– Κοινωνία της Πληροφορίας

http://www.infosociety.gr/

– Αλιεία

http://www.alieia.gr/index2.html

– Περιβάλλον

http://www.epper.gr/index.htm

– Οδικοί Άξονες – Λιμάνια – Αστική Ανάπτυξη

http://www.epoalaa.gr/

– ΕΟΜΜΕΧ

http://www.eommex.gr/

Κρατικές Υπηρεσίες

– Υπουργείο Οικονομικών & Οικονομίας

http://www.mnec.gr/

– Υπουργείο Ανάπτυξης

http://www.ypan.gr/index_c_cms.htm

– Υπουργείο Εσωτερικών

http://www.gspa.gr/

– Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

http://www.minenv.gr/

– Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης

http://www.gnto.gr/?langID=1

– Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

http://www.ypakp.gr/

– Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

http://www.mof-glk.gr/

– Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

http://www.ase.gr

– Τράπεζα της Ελλάδος

http://www.bankofgreece.gr/

– Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

http://www.oaed.gr/

– Κεντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

http://www.kep.gov.gr/

– Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

http://www.gsis.gr/